antakalnio2

2014-2015 metais vykdoma VšĮ Šv. Roko ligoninės patalpų rekonstrukcija. Rekonstruojamos patalpos esančios Klinikų g. 2, Vilniuje. Daugiau informacijos rasite čia.