DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS

 

2017-2018 m. (€)

Pareigybės 

pavadinimas

Darbuotojų, einančių 

šias pareigas, 

skaičius

2017 metai 2018 metai
 Gydytojai  28  1113 1258
 Slaugos personalas  71  694  795
 Pagalbinis medicinos personalas  66  519  570
 Kiti darbuotojai  63  601  610

 

2018 m. (€)

Pareigybės pavadinimas

2017

metai

2018 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

I ketv.

Gydytojai

1113

26

1136

Slaugos pesonalas

694

72

726

Pagalbinis medicinos personalas

519

67

520

Kiti darbuotojai

601

63

574

Pareigybės pavadinimas

2017

metai

2018 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

II ketv.

Gydytojai

1113 27 1198

Slaugos pesonalas

694 71 793

Pagalbinis medicinos personalas

519 66 557

Kiti darbuotojai

601 64 607

Pareigybės pavadinimas

2017

metai

2018 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

III ketv.

Gydytojai

1113 28 1389

Slaugos pesonalas

694 70 796

Pagalbinis medicinos personalas

519 64 597

Kiti darbuotojai

601 64 620
Pareigybės pavadinimas

2017

metai

2018 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

IV ketv.

Gydytojai 1113 31 1308
Slaugos pesonalas 694 68 863
Pagalbinis medicinos personalas 519 66 604
Kiti darbuotojai 601 62 638

 

2016-2017 m. (€)

Pareigybės 

pavadinimas

Darbuotojų, einančių 

šias pareigas, 

skaičius

2016 metai 2017 metai
 Gydytojai  27  1003 1113
 Slaugos personalas  74  630  694
 Pagalbinis medicinos personalas  69  455  519
 Kiti darbuotojai  61  530  601

 

2017 m. (€)

 Pareigybės pavadinimas  2016 metai   2017 metai
 darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius I ketv.
 Gydytojai 1003 27 1057
 Slaugos personalas 630 74 672
 Pagalbinis medicinos personalas 455 68 505
Kiti darbuotojai 530 57 564
 Pareigybės pavadinimas  2016 metai   2017 metai
 darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius II ketv.
 Gydytojai 1003 27 1082
 Slaugos personalas 630 74 678
 Pagalbinis medicinos personalas 455 67 508
Kiti darbuotojai 530 61 590
Pareigybės pavadinimas 2016 metai 2017 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius III ketv.
Gydytojai 1003 29 1142
Slaugos personalas 630 73 695
 Pagalbinis medicinos personalas 455 69 516
Kiti darbuotojai 530 63 612
Pareigybės pavadinimas 2016 metai 2017 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius IV ketv.
Gydytojai 1003 27 1167
Slaugos personalas 630 73  731
Pagalbinis medicinos personalas 455 69  522
Kiti darbuotojai 530 63  628

 


2015-2016 m. (€)

Pareigybės 

pavadinimas

Darbuotojų, einančių 

šias pareigas, 

skaičius

2015 metai

2016 metai

Gydytojai 24 841 1003
Slaugos personalas 75 573 630
Pagalbinis medicinos personalas 67 431 455
Kiti darbuotojai 60 475 530

 

2016 m. (€)

Pareigybės pavadinimas
2015 metai
2016 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
I ketv.
Gydytojai 841 23 905
Slaugos personalas 573 75 615
Pagalbinis medicinos personalas 431 70 442
Kiti darbuotojai 475 62 512
Pareigybės pavadinimas 2015 metai 2016 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius II ketv.
Gydytojai 841 23 994
Slaugos personalas 573 73 620
Pagalbinis medicinos personalas 431 68 444
Kiti darbuotojai 475 58 533
Pareigybės pavadinimas 2015 metai 2016 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius III ketv.
Gydytojai  841 475  1088
Slaugos personalas  573 77  632
Pagalbinis medicinos personalas  431 66  454
Kiti darbuotojai  475 57  535
Pareigybės pavadinimas 2015 metai 2016 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius IV ketv.
 Gydytojai  841  25  1035
 Slaugos personalas  573  74  650
Pagalbinis medicinos personalas   431  65  480
Kiti darbuotojai    475   61  540

 

 2014-2015 m. (€)

Pareigybės 

pavadinimas

Darbuotojų, einančių 

šias pareigas, 

skaičius

2014 metai

2015 metai

Gydytojai 23 811 841
Slaugos personalas 77 502 573
Pagalbinis medicinos personalas 59 386 431
Kiti darbuotojai 59 415 475

 

2015 m. (€)

Pareigybės pavadinimas
2014 metai
2015 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
I ketv.
Gydytojai 811 28 726
Slaugos personalas 502 79 489
Pagalbinis medicinos personalas 386 60 367
Kiti darbuotojai 415 66 418
Pareigybės pavadinimas
2014 metai
2015 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
II ketv.
Gydytojai 811 24 828
Slaugos personalas 502 74 538
Pagalbinis medicinos personalas 386 54 401
Kiti darbuotojai 415 60 452
Pareigybės pavadinimas 2014 metai 2015 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius III ketv.
Gydytojai 811 23 866
Slaugos personalas 502 77 605
Pagalbinis medicinos personalas 386 59 474
Kiti darbuotojai 415 53 510
Pareigybės pavadinimas 2014 metai 2015 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius IV ketv.
Gydytojai 811 20 989
Slaugos personalas 502 77 629
Pagalbinis medicinos personalas 386 64 480
Kiti darbuotojai 415 56 540

 

2014 m. (Lt.)

Pareigybės pavadinimas

2013 metai 2014 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius I ketv.
Gydytojai
2640
30
2497
Slaugytojai
1722
78
1673
Pagalbinis medicinos personalas
1304
52
1303
Kiti darbuotojai
1406
74
1507
Pareigybės pavadinimas
2013 metai
2014 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
II ketv.
Gydytojai
2640
30
2598
Slaugos personalas
1722
81
1682
Pagalbinis medicinos personalas
1304
57
1308
Kiti darbuotojai
1406
68
1430
Pareigybės pavadinimas
2013 metai
2014 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
III ketv.
Gydytojai
2640
31
2758
Slaugos personalas
1722
80
1718
Pagalbinis medicinos personalas
1304
59
1247
Kiti darbuotojai
1406
68
1453
Pareigybės pavadinimas
2013 metai
2014 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius IV ketv.
Gydytojai 2640 31 2802
Slaugos personalas 1722 80 1733
Pagalbinis medicinos personalas 1304 57 1333
Kiti darbuotojai 1406 66 1434