DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS

 2024 m. (€)

 Pareigybės pavadinimas   
2023
metai
 
 2024 metai  
 
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
I ketv. 
 Gydytojai 3485 28 3877
 Slaugos personalas  2274  55  2513
 Pagalbinis medicinos personalas 1475  66  1645
 Kiti darbuotojai  1521  70  1704

 

2022-2023 m. (€)

Pareigybės 

pavadinimas

 

Darbuotojų, einančių 

šias pareigas, 

skaičius

2021 metai  2022 metai 
 Gydytojai  27 2734  3485
 Slaugos personalas  57 1816  2274
 Pagalbinis medicinos personalas  62 1178  1475
 Kiti darbuotojai  68 1288  1521

2023 m. (€)

 Pareigybės pavadinimas
2022
metai
2023 metai 
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
I ketv.
Gydytojai 2734 26 2854
Slaugos personalas 1816 57 1858
Pagalbinis medicinos personalas 1178 63 1246
Kiti darbuotojai 1288 68 1357
  Pareigybės pavadinimas
2022
metai
 
2023 metai 
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
II ketv. 
 Gydytojai  2734  27 3543
 Slaugos personalas  1816  57 2334
 Pagalbinis medicinos personalas  1178  59 1507
Kiti darbuotojai   1288  67 1521
Pareigybės pavadinimas
2022
metai
2023 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
III ketv.
Gydytojai 2734 29 3671
Slaugos personalas 1816 56 2376
Pagalbinis medicinos personalas 1178 59 1511
Kiti darbuotojai 1288 69 1527
Pareigybės pavadinimas
2022
metai
2023 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
IV ketv.
Gydytojai 2734 28 3653
Slaugos personalas 1816 56 2363
Pagalbinis medicinos personalas 1178 64 1517
Kiti darbuotojai 1288 69 1555

 

2021-2022 m. (€)

Pareigybės 

pavadinimas

 

Darbuotojų, einančių 

šias pareigas, 

skaičius

2021 metai  2022 metai 
 Gydytojai  27 2465  2734
 Slaugos personalas  60 1566  1816
 Pagalbinis medicinos personalas  66  1065  1178
 Kiti darbuotojai  68  1182  1288

 

2022 m. (€)

  Pareigybės pavadinimas 
2021
metai
  
 2022 metai   
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
I ketv. 
 Gydytojai  2465  27  2655
 Slaugos personalas  1566  61  1801
 Pagalbinis medicinos personalas  1065  67  1174
 Kiti darbuotojai  1182  68  1239
 Pareigybės pavadinimas
2021
metai
2022 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
II ketv.
Gydytojai 2465 27 2591
Slaugos personalas 1566 61 1767
Pagalbinis medicinos personalas 1065 68 1137
Kiti darbuotojai 1182 68 1263
Pareigybės pavadinimas
2021
metai
2022 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
III ketv.
Gydytojai 2465 27 2679
Slaugos personalas 1566 60 1738
Pagalbinis medicinos personalas 1065 68 1100
Kiti darbuotojai 1182 68 1239
Pareigybės pavadinimas
2021
metai
2022 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
IV ketv.
Gydytojai 2465 27 2782
Slaugos personalas 1566 59 1820
Pagalbinis medicinos personalas 1065 65 1206
Kiti darbuotojai 1182 67 1317

 

2020-2021 m. (€)

Pareigybės 

pavadinimas

Darbuotojų, einančių 

šias pareigas, 

skaičius

2020 metai 2021 metai
 Gydytojai 27 2422 2465
 Slaugos personalas 70 1570 1579
Pagalbinis medicinos personalas 65 1042 1065
Kiti darbuotojai 60 1114 1146

 

2021 m. (€)

 Pareigybės pavadinimas 
2020
metai
  
 2021 metai   
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
I ketv. 
Gydytojai  2422 28  2340
Slaugos personalas 1570 70 1479
Pagalbinis medicinos personalas 1042 66 1031
Kiti darbuotojai 1114 59 1065
 Pareigybės pavadinimas
2020
metai
2021 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
II ketv.
Gydytojai 2422 27 2315
Slaugos personalas 1570 71 1511
Pagalbinis medicinos personalas 1042 65 1031
Kiti darbuotojai 1114 61 1105
Pareigybės pavadinimas
2020
metai
2021 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
III ketv.
Gydytojai 2422 28 2430
Slaugos personalas 1570 71 1540
Pagalbinis medicinos personalas 1042 65 1016
Kiti darbuotojai 1114 61 1129
Pareigybės pavadinimas
2020
metai
2021 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
IV ketv.
Gydytojai 2422 27 2569
Slaugos personalas 1570 70 1642
Pagalbinis medicinos personalas 1042 66 1073
Kiti darbuotojai 1114 60 1171

 

2020 m. (€)

Pareigybės pavadinimas
2019
metai
  
2020 metai 
 darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
I ketv.
 Gydytojai  1830  26  1962
 Slaugos personalas  1110  70  1223
 Pagalbinis medicinos personalas  752  65  826
 Kiti darbuotojai  848  63  955
Pareigybės pavadinimas
2019
metai
2020 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
II ketv.
Gydytojai 1830 27 2505
Slaugos personalas 1110 68 1611
Pagalbinis medicinos personalas 752 62 1069
Kiti darbuotojai 848 60 1128
Pareigybės pavadinimas
2019
metai
2020 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
III ketv.
Gydytojai 1830

28

2471

Slaugos personalas 1110

68

1600

Pagalbinis medicinos personalas 752

65

1028

Kiti darbuotojai 848

61

1123

Pareigybės pavadinimas
2019
metai
2020 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
IV ketv.
Gydytojai 1830 29 2776
Slaugos personalas 1110 68 1886
Pagalbinis medicinos personalas 752 66 1274
Kiti darbuotojai 848 61 1288

 

2018-2019 m. (€)

Pareigybės 

pavadinimas

Darbuotojų, einančių 

šias pareigas, 

skaičius

2018 metai 2019 metai
 Gydytojai  29  1258  1830
 Slaugos personalas  71  795  1110
 Pagalbinis medicinos personalas  64  570  752
 Kiti darbuotojai  61  610  848

 

2019 m. (€)

Pareigybės pavadinimas
2018
metai
  
2019 metai 
 darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
I ketv.
 Gydytojai  1258  29  1669
 Slaugos personalas  795  69  1017
 Pagalbinis medicinos personalas  570  64  714
 Kiti darbuotojai  610  59  802
Pareigybės pavadinimas
2018
metai
2019 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
II ketv.
Gydytojai 1258 29 1756
Slaugos personalas 795 72 1053
Pagalbinis medicinos personalas 570 65 731
Kiti darbuotojai 610 61 826
Pareigybės pavadinimas
2018
metai
2019 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
III ketv.
Gydytojai 1258 28 1924
Slaugos personalas 795 72 1146
Pagalbinis medicinos personalas 570 64 776
Kiti darbuotojai 610 61 865
Pareigybės pavadinimas
2018
metai
2019 metai
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
IV ketv.
Gydytojai 1258 28 1974
Slaugos personalas 795 72 1195
Pagalbinis medicinos personalas 570 63 793
Kiti darbuotojai 610 64 897

 

2017-2018 m. (€)

Pareigybės 

pavadinimas

Darbuotojų, einančių 

šias pareigas, 

skaičius

2017 metai 2018 metai
 Gydytojai  28  1113 1258
 Slaugos personalas  71  694  795
 Pagalbinis medicinos personalas  66  519  570
 Kiti darbuotojai  63  601  610

 

2018 m. (€)

Pareigybės pavadinimas

2017

metai

2018 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

I ketv.

Gydytojai

1113

26

1136

Slaugos pesonalas

694

72

726

Pagalbinis medicinos personalas

519

67

520

Kiti darbuotojai

601

63

574

Pareigybės pavadinimas

2017

metai

2018 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

II ketv.

Gydytojai

1113 27 1198

Slaugos pesonalas

694 71 793

Pagalbinis medicinos personalas

519 66 557

Kiti darbuotojai

601 64 607

Pareigybės pavadinimas

2017

metai

2018 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

III ketv.

Gydytojai

1113 28 1389

Slaugos pesonalas

694 70 796

Pagalbinis medicinos personalas

519 64 597

Kiti darbuotojai

601 64 620
Pareigybės pavadinimas

2017

metai

2018 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

IV ketv.

Gydytojai 1113 31 1308
Slaugos pesonalas 694 68 863
Pagalbinis medicinos personalas 519 66 604
Kiti darbuotojai 601 62 638

 

2016-2017 m. (€)

Pareigybės 

pavadinimas

Darbuotojų, einančių 

šias pareigas, 

skaičius

2016 metai 2017 metai
 Gydytojai  27  1003 1113
 Slaugos personalas  74  630  694
 Pagalbinis medicinos personalas  69  455  519
 Kiti darbuotojai  61  530  601

 

2017 m. (€)

 Pareigybės pavadinimas  2016 metai   2017 metai
 darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius I ketv.
 Gydytojai 1003 27 1057
 Slaugos personalas 630 74 672
 Pagalbinis medicinos personalas 455 68 505
Kiti darbuotojai 530 57 564
 Pareigybės pavadinimas  2016 metai   2017 metai
 darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius II ketv.
 Gydytojai 1003 27 1082
 Slaugos personalas 630 74 678
 Pagalbinis medicinos personalas 455 67 508
Kiti darbuotojai 530 61 590
Pareigybės pavadinimas 2016 metai 2017 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius III ketv.
Gydytojai 1003 29 1142
Slaugos personalas 630 73 695
 Pagalbinis medicinos personalas 455 69 516
Kiti darbuotojai 530 63 612
Pareigybės pavadinimas 2016 metai 2017 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius IV ketv.
Gydytojai 1003 27 1167
Slaugos personalas 630 73  731
Pagalbinis medicinos personalas 455 69  522
Kiti darbuotojai 530 63  628