03

VšĮ. Šv. Roko ligoninė dalyvauja "E. sveikatos paslaugų plėtra Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose" projekte.

Projekto kodas Nr.VP2-3.1-IVPK-11-V-01-012

Projekto kontekstas - informacinių ir ryšių technologijų valdymo procesų pritaikymas siekiant modernizuoti valstybės valdymą šiuo metu yra vienas svarbiausių uždavinių Europos Sąjungos šalyse. ES ir Lietuvos Respublikos strateginiai dokumentai akcentuoja informacinių ir ryšių technologijų pritaikymo poreikį įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse, ypač viešajame sektoriuje. Viena iš itin svarbių sričių – sveikatos apsaugos sektorius. Visuma informacinių priemonių, naudojamų teikiant sveikatos paslaugas, apibendrintai vadinama elektroninės sveikatos arba e. sveikatos sistema. Sėkmingai veikianti e. sveikatos sistema gali pagerinti visuomenės galimybes gauti sveikatos apsaugos sistemos siūlomas paslaugas bei padidinti siūlomų paslaugų kokybę ir efektyvumą.

Šiuo metu pacientų sveikatos duomenų kaupimui ir apdorojimui sveikatos priežiūros įstaigose kol kas labai ribotai naudojamos informacinės sistemos. Sveikatos priežiūros įstaigose naudojamos informacinės sistemos iš esmės apsiriboja administracinėmis bei finansinėmis sveikatos priežiūros įstaigų funkcijomis. Be to, jos yra skirtingo lygio, įvairiarūšės ir nestandartizuotos.

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas gyventojams ir pacientams, naudojantis projekto metu sukurtomis e.sveikatos paslaugomis, elektroniniu būdu gauti savo ligos istorijos, tyrimų, ir kitus duomenis apie asmens sveikatą, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, tarpusavyje bendradarbiaujant ir saugiai keičiantis informacija elektroninėmis priemonėmis, užtikrinti savalaikes ir geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. 

Projektu taip pat siekiama įdiegti (modernizuoti) gydymo įstaigų informacinių sistemų funkcijas, kurios užtikrintu sukurtos elektroninės paslaugos teikimą bei sklandesnį sveikatos priežiūros paslaugų teikimą projekto vykdytojo ir partnerių gydymo įstaigose.

Projekto uždaviniai. Sveikatos apsaugos ministras 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-811 patvirtino Lietuvos e.svaikatos 2007-2015 metų plėtros startegiją (toliau – e.sveikatos strategija), kurios pagrindiniai tikslai yra:

  • kurti ir palaikyti evoliucionuojančią, suderintą, saugią ir patikimą e.sveikatos paslaugų informacinę infrastruktūrą; 
  • kurti ir plėtoti e.sveikatos paslaugas gyventojams, pacientams, specialistams ir įstaigoms.

Šiems tikslams pasiekti parengtas „Elektroninės sveikatos paslaugų plėtra Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ projektas.

Projekto metu bus sukurta interaktyvi elektroninė paslauga, kurios metu sveikatos priežiūros specialistai teikdami sveikatos priežiūros paslaugas pacientams bei naudodamiesi įdiegta sveikatos priežiūros įstaigos informacine sistema ir Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos teikiamais funkcionalumais atliks paciento identifikavimą ir naujų duomenų apie asmenį suvedimąbei pateikimą e.sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros (eSPBI) informacinei sistemai, paciento elektroninės medicininės istorijos (EMI) duomenų paieška sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir elektroninės sveikatos istorijos (ESI) duomenų paiešką eSPBI informacinėje sistemoje, taip pat atliks paciento EMI naujų duomenų įvedimą sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir pagal SAM reikalavimus perduos nustatytus duomenis eSPBI informacinei sistemai taip prisidėdami prie paciento ESI kūrimo, o paciento EMI duomenis, saugomus sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir ESI duomenis, saugomus eSPBI informacinėje sistemoje galės teikti pacientui popieriniame arba elektroniniame formate.

 

VŠĮ ŠV. ROKO LIGONINĖS PATALPŲ REKONSTRUKCIJA SIEKIANT PAGERINTI SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO BEI PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ KOKYBĘ

 Projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-095

  

 Projekto įgyvendinimo vieta  

Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 2015 m. rugpjūtis

 Projekto vertė  

19,9 mln. Lt

 

Projektu siekiama pagerinti Ligoninės teikiamų slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų kokybę.