Demencijų skyrius

Pareiginiai nuostatai:

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Contact

Position:
Demencijų skyriaus vedėja
Phone:
(+370 5) 261 0080