Ar būtinas siuntimas norint paguldyti žmogų į Jūsų ligoninę?

Siuntimas yra būtinas apdraustiesiems asmenims, norintiems gauti slaugos ir palaikomojo gydymo/ paliatyviosios pagalbos paslaugas nemokamai.

 

Kas gali išduoti siuntimą slaugos ir palaikomojo gydymo/ paliatyviosios pagalbos paslaugoms?

Siuntimą slaugos ir palaikomojo gydymo/paliatyviosios pagalbos paslaugoms gali išduoti asmens šeimos gydytojas poliklinikoje (siuntimas galioja 6 mėnesius) arba ligoninėje asmenį gydantis gydytojas, jeigu paciento būklė atitinka teisės aktų reikalavimus.

 

 

Kaip užsiregistruoti slaugos ir palaikomojo gydymo/ paliatyviosios pagalbos paslaugoms?

Registruotis slaugos ir palaikomojo gydymo/ paliatyviosios pagalbos paslaugoms galima darbo dienomis telefonu 8 5 261 0102 arba atvykus į ligoninės Priėmimo kabinetą. Rekomenduojamas laikas skambučiams tarp 14 ir 15 val. Registracijos metu suteikiamas registracijos numeris, siūlome jį užsirašyti, nes pagal jį vėliau galima sužinoti vietą eilėje.

 

 

Ką daryti, jeigu laukimo eilė netinka?

Asmenys, turintys siuntimą slaugos ir palaikomojo gydymo/paliatyviosios pagalbos paslaugoms turi teisę kreiptis į bet kurią įstaigą, kuri yra pasirašiusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų teikimo.

 

 

Pacientas guli kitoje ligoninėje, kaip po aktyvaus gydymo paguldyti pacientą slaugai?

Artimieji turėtų bendradarbiauti su ligoninės, kurioje šiuo metu gydomas asmuo, socialiniu darbuotoju, nes dažniausiai tos ligonines socialinis darbuotojas registruoja pacientus į slaugos ligonines, derina jų pervežimą, kai atsiranda vieta.

 

 

Ar slaugos ir palaikomojo gydymo/paliatyviosios pagalbos paslaugos yra mokamos?

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos draustiems asmenimis nemokamos 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus. Paliatyviosios pagalbos paslaugos draustiems asmenimis teikiamos nemokamai be trukmės apribojimo.

 

 

Ar prieš paguldant pacientą galima apžiūrėti palata, skyrių?

Ne, pašaliniai lankytojai neįleidžiami. Ligoninę sudaro vienodi skyriai, kuriuose yta Turim 4 identiškus skyrius , 1-4 vietos palatose . Pacientai guldomi į tuo metų laisvą vietą.

 

 

Kur jus randatės, kaip pas jūs privažiuoti?

VšĮ Šv. Roko ligoninė yra Klinikų g. 2.

Pacientus guldymui reikia atvežti į Priėmimo kabinetą : reikia apvažiuoti  ligoninės teritoriją, įvažiuoti į vidinį kiemą, ant durų parašyta ,, Pacientų įėjimas".

 

 

Ką su savimi turėti atvykstant?

Atvykstant būtina turėti:

 • paciento asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę/leidimą gyventi Lietuvoje);

 • popierinį arba elektroninį siuntimą.

Papildomi dokumentai ( jeigu pacientas turi):

 • pensininko/neįgaliojo pažymėjimas,

 • slaugos poreikio nustatymo dokumentai,

 • įgaliojimo/globos nustatymo dokumentus ir įgaliotinio/globėjo asmens dokumentą)

Su savimi skyriuje pacientui rekomenduojama turėti:

 • vaistus, kuriuos geria pacientas;

 • asmens higienos priemones;

 • patogius pakaitinius drabužius 1 – 2 kartus pasikeisti, patogią kambario avalynę (jeigu vaikšto);

 • akinius/klausos aparatą (jei naudoja);

 • brangių ir vertingų daiktų pacientams nerekomenduojama turėti su savimi, nes ligoninės personalas neatsako už tokių daiktų saugumą.

Jeigu reikalingas neįgaliojo vežimėlis, jį galima gauti Priėmimo kabinete.

 

 

SVARBU: pacientas prieš atvežant į ligoninę turi būti išmaudytas, nukarpyti rankų ir kojų nagai.

 

Kaip vyksta pacientų lankymas ?

 

Pacientų  lankymas  vyksta kiekvieną dieną nuo 11:00 iki 12:00 val. ir nuo 17:30 iki 19:30 val.
Su lankymo tvarka galima susipažinti ligoninės interneto svetainėje skiltyje „Naujienos“ bei ligoninės patalpose. Keičiantis epidemiologinei situacijai, lankymo tvarka gali būti keičiama.

 

 

Dvasiniai patarnavimai pacientams

 

Norint pakviesti kunigą pas sunkios būklės/mirštantį pacientą reikia atvykti į zakristiją (Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Antakalnio g. 1) arba skambinti budinčio kunigo tel. nr. : +370 5 234 02 29

Ligoninės koplyčioje organizuojamos mišios.

 

2024 m. pamaldų tvarkaraštis:

 

 • Sausio 25 d.
 • Kovo 25 d.
 • Gegužės 16 d.
 • Liepos 18 d.
 • Rugsėjo 19 d.
 • Lapkričio 14 d.
 • Gruodžio 12 d.

 

Prieš/po mišių pacientams palatose pagal išankstinę registraciją sudaromos galimybės pabendrauti su kunigu.

 

Asmuo guli VšĮ Šv. Roko ligoninėje, pensiją atnešdavo paštininkė/nueidavo pats į paštą. Kaip dabar galima gauti paciento pensiją?

 

Pacientas turi suteikti notarinės formos įgaliojimą atsiimti pensiją.

Pacientui reikia atlikti notarinius veiksmus (sudaryti testamentą/ įgaliojimą ar kt.):

 1. Pacientas/jo artimieji kreipiasi į 35-ą notarų biurą, kuris teritoriniu principu paskirtas aptarnauti ligoninę, ir suderina notaro vizitą ligoninėje.

 2. Pacientas/jo artimieji ligoninėje užsako pažymą apie paciento sveikatos būklę (pažymą privaloma pateikti notarui) el. paštu rastine@ligonine.eu arba telefonu 85 261 0019 suderina atvykimą užpildyti popierinę prašymo formą.

 3. Atvykęs notaras įvertinęs paciento būklę, atlieka/atsisako atlikti notarinius veiksmus.

Pastaba. Jeigu pacientui yra nustatytas žymus pažintinių funkcijų sutrikimas ar yra kitos aplinkybės, notarai neatlieka notarinių veiksmų ir vienintelis būdas tapti oficialiu atstovu – teismo keliu pripažinti pacientą neveiksniu (plačiau https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/informacija-del-asmens-pripazinimo-neveiksniu-ar-ribotai-veiksniu-tam-tikroje-srityje-ir-globos-nustatymo-tam-tikroje-srityje-teikimas/ ).

 

 

 

Pacientui baigėsi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento galiojimas

 

Pacientas/paciento atstovas/artimieji kreipiasi į LR Migracijos departamento teritorinį skyrių ir suderina su mobiliosios komandos atvykimą į ligoninę bei užsako pacientui dokumentą.

Svarbu būnant namuose. Jeigu asmuo dėl negalios negali pats atvykti į Migracijos departamento teritorinį skyrių, iš anksto suderinus atvykimo laiką, Migracijos departamento teritorinio skyriaus padalinio darbuotojas su mobiliąja biometrinių duomenų registravimo įranga atvyksta į namus, sveikatos priežiūros ar globos įstaigą, kad priimtų prašymą išduoti ar keisti asmens dokumentą. Tokiu atveju, dokumentai gaminami tik bendra tvarka per 1 mėnesį. Dėl paslaugos užsakymo reikia skambinti Migracijos departamento skambučių centro telefono numeriu 8 707 67000 (skambinant iš užsienio + 370 5 271 7112).

 

 

Ką daryti, jei pacientu po jo išrašymo nebus kam pasirūpinti namuose?

Užsiregistruoti ir atvykti konsultacijai pas ligoninės socialinę darbuotoją (registracija tel. 85 270 9760), kuri supažindins su galimais sprendiniais:

 1. įvertinus galimas gauti socialines paslaugas (plačiau https://www.spcentras.lt/dienos-socialine-globa/ ; https://www.spcentras.lt/pagalba-namuose/ ) ir ambulatorines slaugos paslaugas (plačiau www.manoslauga.lt) gali būti priimtas sprendimas paimti asmenį namo;

 2. ilgalaikė socialinė globa globos įstaigoje (liaudiškai „pensionate“). Priimti sprendimą būtina kuo greičiau, kad specialistai spėtų atlikti visus procesinius veiksmus ir asmuo sulauktų savo eilės į globos įstaigą būdamas slaugos ligoninėje.

 

 

Kiek užtrunka dokumentų į globos įstaigą sutvarkymas?

 1. Jeigu asmuo pageidauja gauti ilgalaikės globos paslaugas mokamai (mokant pilną paslaugų kainą), procedūros suteikimo trukmė priklauso nuo eilės į pasirinktą įstaigą.

 2. Jeigu asmuo pageidauja gauti paslaugas su pilna/daline valstybės/savivaldybės kompensacija:

  1. Pacientas/artimasis/atstovas kuo greičiau po sprendimo priėmimo susisiekia su ligoninės socialiniu darbuotoju (tel. 85 270 9760) ir suderina konsultacijos laiką.

  2. Jeigu pacientui yra nustatyti specialieji poreikiai/darbingumo lygis (nuo 2024-01-01 individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai), socialinis darbuotojas ir artimieji/pacientas užpildo privalomą dokumentaciją (toliau – byla), užsako pažymą apie asmens sveikatos būklę el. paštu rastine@ligonine.eu arba telefonu 85 2610019 suderina atvykimą užpildyti popierinę prašymo formą.

Pastaba. Jeigu asmeniui poreikiai nenustatyti, pacientą gydantis gydytojas esant medicininių indikacijų gali užpildyti dokumentus dėl poreikių nustatymo (nustatymo procesas trunka iki 2 mėnesių).

  1. Surinkus visus dokumentus byla siunčiama į savivaldybę, kur įgaliotos institucijos atlieka vertinimus ir priima sprendimus dėl paslaugų finansavimo (vidutinė trukmė – 30 d. d.)

  2. Gavus sprendimą pacientas laukia savo eilės (ne būtinai slaugos ligoninėje) į iš anksto pasirinktą globos įstaigą.